Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem, ima visoko usposobljene in izkušene ljudi za:

  • zastopanje interesov etažnih lastnikov,
  • upravljanje stanovanj, stanovanjskih hiš, pomožnih, spremljajočih in poslovnih objektov,
  • opravljanje dogovorjenih del pri vzdrževanju ali prenovi stanovanj, stanovanjskih hiš in pomožnih ter spremljajočih objektov in poslovnih objektov,
  • upravljanje s kotlovnicami in izvajanje ogrevanja,
  • posredovanje pri sklepanju zavarovanj lastnikov stanovanj in poslovnih objektov,
  • strokovni nadzor nad gradnjo objektov in izvajanjem ostalih investicijskih projektov,
  • dajanje pobud na zboru etažnih lastnikov za energetsko obnovo stavb.

Navedene aktivnosti podjetja so ocena potreb poslovnega okolja in pobud zaposlenih, izkušenj in dobrih poslovnih praks.