Vzdrževanje


Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem, ima visoko usposobljene in izkušene ljudi za:

  • zastopanje interesov etažnih lastnikov,
  • upravljanje stanovanj, stanovanjskih hiš, pomožnih, spremljajočih in poslovnih objektov,
  • opravljanje dogovorjenih del pri vzdrževanju ali prenovi stanovanj, stanovanjskih hiš in pomožnih ter spremljajočih objektov in poslovnih objektov,
  • upravljanje s kotlovnicami in izvajanje ogrevanja,
  • posredovanje pri sklepanju zavarovanj lastnikov stanovanj in poslovnih objektov,
  • strokovni nadzor nad gradnjo objektov in izvajanjem ostalih investicijskih projektov,
  • dajanje pobud na zboru etažnih lastnikov za energetsko obnovo stavb.

Navedene aktivnosti podjetja so ocena potreb poslovnega okolja in pobud zaposlenih, izkušenj in dobrih poslovnih praks.


ENOTA RAVNE
OB SUHI 19
2390 RAVNE
Tel: 02 82 16 500
Fax: 02 82 16 533
Uradne ure:
Ponedeljek: 10.30 – 13.00
Sreda: 10.30 – 13.00
Petek: 10.30 – 12.00
ENOTA JESENICE
INDUSTRIJSKA 2A
4270 JESENICE
Tel: 04 58 36 575
Fax: 04 58 61 466
Uradne ure:
Ponedeljek, sreda, petek:
8.00 – 10.00
Sreda: 14.00 – 16.00