Kot dober upravnik bomo postali najboljši partner etažnim lastnikom, ki prevzema skrb, svetuje in pomaga pri celovitem spektru zagotavljanja kakovostnega in optimalnega bivanja v stavbi oziroma v stanovanjski enoti. Postali bomo upravnik, ki resnično zagotavlja celovito in strokovno storitev.

Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem, ima mnogo izkušenj z upravljanjem:

  • stanovanj
  • stanovanjskimi hišami,
  • pomožnimi, spremljajočimi in poslovnimi objekti.