Vrednote podjetja


Vrednote podjetja

Poslanstvo podjetja zagotavljamo z vrednotami poslovne odličnosti, kot so:

  • odličnost storitev v vseh poslovnih enotah,
  • zadovoljstvo uporabnikov,
  • strokovnost, učinkovitost, racionalnost in kvaliteta poslovanja,
  • optimizirani, enostavni in informacijsko podprti procesi,
  • strokovno usposobljeni in motivirani zaposleni,
  • etičnost, poštenost, ter verodostojnost.

ENOTA RAVNE
OB SUHI 19
2390 RAVNE
Tel: 02 82 16 500
Fax: 02 82 16 533
Uradne ure:
Ponedeljek: 10.30 – 13.00
Sreda: 10.30 – 13.00
Petek: 10.30 – 12.00
ENOTA JESENICE
INDUSTRIJSKA 2A
4270 JESENICE
Tel: 04 58 36 575
Fax: 04 58 61 466
Uradne ure:
Ponedeljek, sreda, petek:
8.00 – 10.00
Sreda: 14.00 – 16.00