Iščete upravnika ali pa ga želite zamenjati? Potem smo mi pravi naslov!

Smo gospodarska družba, registrirana za opravljanje številnih dejavnosti. Osnovna dejavnost podjetja je gospodarjenje in upravljanje nepremičnin in z njimi povezanih poslovnih dejavnosti. Kakovostno upravljamo več kot 600 stavb oziroma preko 10.500 stanovanjskih in poslovnih enot po vsej Sloveniji. Med drugim smo upravnik stanovanj v lasti Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada ter več ministrstev in občin. Imamo visoko usposobljene in izkušene ljudi za:

  • upravljanje stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih objektov
  • opravljanje dogovorjenih del pri vzdrževanju ali prenovi
  • upravljanje