Iščete upravnika ali pa ga želite zamenjati? Potem smo mi pravi naslov!

Smo gospodarska družba, registrirana za opravljanje številnih dejavnosti. Osnovna dejavnost podjetja je gospodarjenje in upravljanje nepremičnin in z njimi povezanih poslovnih dejavnosti. Kakovostno upravljamo več kot 600 stavb oziroma preko 10.500 stanovanjskih in poslovnih enot po vsej Sloveniji. Med drugim smo upravnik stanovanj v lasti Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada ter več ministrstev in občin. Imamo visoko usposobljene in izkušene ljudi za:

  • upravljanje stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih objektov
  • opravljanje dogovorjenih del pri vzdrževanju ali prenovi
  • upravljanje s kotlovnicami
  • zastopanje interesov etažnih lastnikov
  • posredovanje pri sklepanju zavarovanj
  • svetovanje in pomoč pri pridobivanju subvencij pri energetski obnovi stavb

Privoščite vaši nepremičnini že danes kakovostno in strokovno upravljanje.

Vaše povpraševanje pošljite na info@sp-ravne.si ali pa nam pošljite obrazec preko naše kontaktne strani. V najkrajšem možnem času bomo poiskali najboljšo rešitev!

Kako zamenjati upravnika

Si želite zamenjati upravnika? Postopek je enostaven, a treba je spoštovati zakonodajo. Ta namreč predpisuje, kaj in na kakšen način je potrebno postoriti, da bo do zamenjave upravnika prišlo brez nepotrebnih napak. To lahko storite že v treh enostavnih točkah:

  • Pogodbo o opravljanju upravniških storitev lahko odpoveste le v primeru, da imate 50 % večino po solastniških deležih. Ta sklep se lahko sprejme s podpisovanjem listine ali na sestanku zbora lastnikov, ki mora biti sklepčen. Sklep mora biti vročen upravniku poleg odpovedi.

  • Odpoved naj bo podana s 3-mesečnim odpovednim rokom in prične teči z dnem vročitve ali takoj, če upravnik krši določila, ki so predpisana v Stanovanjskem ali Stvarnopravnem zakonu.

  • Novi upravnik se vpiše v register upravnikov pri upravni enoti, istočasno pa se iz registra izbriše dotedanji upravnik.

V Stanovanjskem podjetju d.o.o., Ravne na Koroškem, načrtujemo sprejem Pravilnika o odškodninski odgovornosti, Pravilnika o evidentiranju delovnega časa in druge posodobitve poslovanja.