• 17. 5.1991 – Stanovanjsko podjetje d.o.o., vpis podjetja v sodni register.
  • 24.12.2001 -Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad postane 100 lastnik podjetja.