Vrednote podjetja

Poslanstvo podjetja zagotavljamo z vrednotami poslovne odličnosti, kot so:

  • odličnost storitev v vseh poslovnih enotah,
  • zadovoljstvo uporabnikov,
  • strokovnost, učinkovitost, racionalnost in kvaliteta poslovanja,
  • optimizirani, enostavni in informacijsko podprti procesi,
  • strokovno usposobljeni in motivirani zaposleni,
  • etičnost, poštenost, ter verodostojnost.