Vizija podjetja

Postati želimo najboljša izbira na področju izvajanja storitev upravljanja nepremičnin, s stalnim izboljševanjem kakovosti svojih storitev in odnosov do strank, na transparenten način in z odlično komunikacijo in tako soustvarjati bivanju in okolji prijazne soseske. Svoje poslovanje želimo razširiti z izboljšanjem in povečanjem ponudbe etažnim lastnikom, tudi v druge regije v državi, z dodatnimi storitvami in referenčnimi izvajalci.

Naša vizija temelji na dolgoletni tradiciji, širokemu spektru dejavnosti in celovitem upravljanju, kot dobri osnovi za izgradnjo vseh naših razvojnih potencialov, z namenom z namenom izboljšanja kvalitete storitev, za vse naše obstoječe in nove stranke.

Temeljna načela in filozofija družbe na katerem temelji vizija, poslanstvo in vrednote podjetja, smo zapisali z poudarjenimi besedami:Odgovorna politika podjetja je vsestranska, v izpolnjevanje interesov vseh udeležencev usmerjena stvarna politika podjetja, z visoko družbeno in socialno odgovornostjo, z dolgoročno razvojno držo, ki zahteva podjetniško iskanje novih priložnosti.Trajnosti razvoj ostaja ključno vodilo dolgoročne vizije razvoja Stanovanjskega podjetja Ravne d.o.o., pri čemer ta vidik močno presega družbeno odgovornost do okolja in lokalnih skupnosti ter v ospredje prav tako postavlja zaposlene, nadgrajevanje njihovih kompetenc ter skrb za varnost pri delu.