Poslanstvo podjetja

Poslanstvo našega podjetja ostati napreden upravljalec ter nuditi uporabnikom naših storitev, torej etažnim lastnikom, celovito upravljanje, z namenom ohranjanja in dviga vrednosti nepremičnin ter zagotavljanje nemotenega udobja in bivanja naših strank.

Skupaj z zaposlenimi nudimo, etažnim lastnikom in stanovalcem, tehnično strokovno znanje pomoč in strokovne nasvete, obenem pa tudi sposobnost izvajanja vseh vzdrževalnih posegov na stavbah v upravljanju, lastnikom pa ponuditi pravno in finančno (kot nam omogoča zakonodaja) pomoč.

Kot dober upravnik, postajamo najboljši partner etažnim lastnikom, ki prevzema skrb, svetuje in pomaga pri celovitem spektru zagotavljanja kakovostnega in optimalnega bivan