Poslanstvo podjetja

Poslanstvo našega podjetja ostati napreden upravljalec ter nuditi uporabnikom naših storitev, torej etažnim lastnikom, celovito upravljanje, z namenom ohranjanja in dviga vrednosti nepremičnin ter zagotavljanje nemotenega udobja in bivanja naših strank.

Skupaj z zaposlenimi nudimo, etažnim lastnikom in stanovalcem, tehnično strokovno znanje pomoč in strokovne nasvete, obenem pa tudi sposobnost izvajanja vseh vzdrževalnih posegov na stavbah v upravljanju, lastnikom pa ponuditi pravno in finančno (kot nam omogoča zakonodaja) pomoč.

Kot dober upravnik, postajamo najboljši partner etažnim lastnikom, ki prevzema skrb, svetuje in pomaga pri celovitem spektru zagotavljanja kakovostnega in optimalnega bivanja v stavbi, oziroma v stanovanjski enoti. Postajamo upravnik, ki resnično zagotavlja celovito in strokovno storitev.

Stanovanjsko podjetje se bo, kot eden izmed večjih upravnikov stanovanjskih enot/stavb v Severovzhodni Sloveniji, razvijalo v smeri nadgrajevanja horizontalne integriranosti ter krepitve prepoznavnosti, kot zanesljivega in razvojno naravnanega dobavitelja. Svoje poslanstvo vidimo v ustvarjanju privlačnih, nujno potrebnih in uporabnih komplementarnih storitev, ki oblikujejo bodoče