Organi upravljanja


Organi družbe:
Nadzorni svet in direktor, ki družbo samostojno zastopa.
Direktor Stanovanjskega podjetja d.o.o. Ravne na Koroškem:

  • Benjamin Jakičič, mag.posl.ved, ki vodi in zastopa družbo samostojno.

Sestava Nadzornega sveta:

  • predsednik: mag. Črtomir Remec,
  • članica: Andreja Gerdej,
  • član: Borut Hafner.

ENOTA RAVNE
OB SUHI 19
2390 RAVNE
Tel: 02 82 16 500
Fax: 02 82 16 533
Uradne ure:
Ponedeljek: 10.30 – 13.00
Sreda: 10.30 – 13.00
Petek: 10.30 – 12.00
ENOTA JESENICE
INDUSTRIJSKA 2A
4270 JESENICE
Tel: 04 58 36 575
Fax: 04 58 61 466
Uradne ure:
Ponedeljek, sreda, petek:
8.00 – 10.00
Sreda: 14.00 – 16.00