Organi družbe:
Nadzorni svet in direktor, ki družbo samostojno zastopa.
Direktor Stanovanjskega podjetja d.o.o. Ravne na Koroškem:

  • Benjamin Jakičič, mag.posl.ved, ki vodi in zastopa družbo samostojno.

Sestava Nadzornega sveta:

  • predsednik: mag. Črtomir Remec,
  • članica: Andreja Gerdej,
  • član: Borut Hafner.