Organi družbe:
Nadzorni svet in direktor, ki družbo samostojno zastopa.
Direktor Stanovanjskega podjetja d.o.o. Ravne na Koroškem:

  • Benjamin Jakičič, mag.posl.ved, ki vodi in zastopa družbo samostojno.

Sestava Nadzornega sveta:

  • predsednik: mag. Viljem Pozeb
  • članica: Andreja Gerdej,
  • član: Peter Štirn,
  • članica: Zvonka Marhat,
  • članica: Anita Hočevar Frantar.

Postati želimo najboljša izbira na področju izvajanja storitev upravljanja nepremičnin, s stalnim izboljševanjem kakovosti svojih storitev in odnosov do strank, na transparenten način in z odlično komunikacijo in tako soustvarjati bivanju in okolji prijazne soseske. Svoje poslovanje želimo razširiti z izboljšanjem in povečanjem ponudbe etažnim lastnikom, tudi v druge regije v državi, z dodatnimi storitvami in referenčnimi izvajalci.

Naša vizija temelji na dolgoletni tradiciji, širokemu spektru dejavnosti in celovitem upravljanju, kot dobri osnovi za izgradnjo vseh naših razvojnih potencialov, z namenom z namenom izboljšanja kvalitete storitev, za vse naše obstoječe in nove stranke.

Temeljna načela in filozofija družbe na katerem temelji vizija, poslanstvo in vrednote podjetja, smo zapisali z poudarjenimi besedami:Odgovorna politika podjetja je vsestranska, v izpolnjevanje interesov vseh udeležencev usmerjena stvarna politika podjetja, z visoko družbeno in socialno odgovornostjo, z dolgoročno razvojno držo, ki zahteva podjetniško iskanje novih priložnosti.Trajnosti razvoj ostaja ključno vodilo dolgoročne vizije razvoja Stanovanjskega podjetja Ravne