O podjetju


Stanovanjsko podjetje d.o.o. Ravne na Koroškem je registrirano za opravljanje širokega spektra dejavnosti. Osnovna dejavnost podjetja je gospodarjenje in upravljanje nepremičnin in z njimi povezanih poslovnih dejavnosti. Na trgu storitev pa seveda iščemo tudi druge tržne niše in poslovne priložnosti, ki so blizu naše osnovne dejavnosti in znanju naših zaposlenih.

Stanovanjsko podjetje želi uporabnikom naših storitev zagotoviti celovito upravljanje. Etažnim lastnikom zagotavljamo tudi pomoč in strokovne nasvete pri nastajanju in delitvi stroškov.

Etažnim lastnikom in stanovalcem zagotavljamo tehnično strokovno znanje, obenem pa nudimo izvajanje vseh vzdrževalnih posegov na stavbah v upravljanju. Omogočamo tudi pravno in finančno pomoč.

Leto 2014

V letošnjem letu si bomo še bolj prizadevali doseči boljše in stabilnejše okolje za razvoj naše dejavnosti, za rast kakovosti, konkurenčnosti in povečan obseg poslovanja. Utrditi želimo tradicionalno dobro sodelovanje s Stanovanjskim Skladom Republike Slovenije, javnim skladom in drugimi poslovnimi partnerji. Predvsem pa si želimo še naprej zadovoljnih strank.

Kje poslujemo?

Težišče našega upravljanja objektov je krajevno vezano na Koroško in Gorenjsko. Naš cilj je, da osnovno dejavnost prenesemo še v druge regije v naši državi.


ENOTA RAVNE
OB SUHI 19
2390 RAVNE
Tel: 02 82 16 500
Fax: 02 82 16 533
Uradne ure:
Ponedeljek: 10.30 – 13.00
Sreda: 10.30 – 13.00
Petek: 10.30 – 12.00
ENOTA JESENICE
INDUSTRIJSKA 2A
4270 JESENICE
Tel: 04 58 36 575
Fax: 04 58 61 466
Uradne ure:
Ponedeljek, sreda, petek:
8.00 – 10.00
Sreda: 14.00 – 16.00